การเล่นแชร์ เปียแชร์ ผิดกฎหมายหรือไม่

การเล่นแชร์ เปียแชร์ จะคล้ายๆกับการประมูลโดยการเอาเงินหรือทุนทรัพย์มาเสี่ยงโชค ซึ่งมีกันมาอย่างช้านาน และเป็นที่รู้จักกันดีสำหรับประชาชนทั่วไป

Continue reading “การเล่นแชร์ เปียแชร์ ผิดกฎหมายหรือไม่”