การเล่นแชร์ เปียแชร์ ผิดกฎหมายหรือไม่

การเล่นแชร์ เปียแชร์ จะคล้ายๆกับการประมูลโดยการเอาเงินหรือทุนทรัพย์มาเสี่ยงโชค ซึ่งมีกันมาอย่างช้านาน และเป็นที่รู้จักกันดีสำหรับประชาชนทั่วไป

โดยเริ่มจากกลุ่มที่ใกล้ชิดกันและรู้จักกันเป็นอย่างดีก่อน เพื่อให้ได้เงินไปใช้จ่าย ซึ่งจะได้ผลตอบแทนที่สูงกว่าสภาบันการเงิน จากเดิมการเล่นแชร์ เปียแชร์นี้ไม่มีกฎหมายคุ้มครอง แต่เมื่อมีการพิพาทกันเกิดขึ้น ศาลจึงบังคับให้ในเรื่องสัญญาทั่วไป

สิ่งจูงใจและผลกระทบของการเล่นแชร์ เปียแชร์

สิ่งจูงใจในการเล่นแชร์ ก็คือ การให้ผลตอบแทนในการลงทุนค่อนข้างสูง ได้ดอกเบี้ยจากการเล่น นอกจากนี้ยังเป็นการบังคับให้ตัวเองออมเงินอีกด้วย แต่ผลกกกระทบที่ตามนั้นใช่ว่าจะได้อย่างเดียว แต่ก็อาจทำให้เกิดหนี้สินได้ หากเล่นแชร์แบบร้อนเงิน ทำให้ต้องเสนอดอกเบี้ยที่มีราคาสูง เพื่อให้คนอื่นสู้ไม่ได้แล้วตัวเองได้เงินมา บางครั้งวงเงินอาจสูงกว่าเงินต้นที่เปีย และผลกระทบอีกอย่าง คือ เป็นการลงทุนที่ไม่มีประกันความเสี่ยง ต้องเล่นกับคนที่ไว้ใจได้ หากล้มก็ตัวใครตัวมัน

ลักษณะของการเล่นแชร์ เปียแชร์

เป็นธุรกิจการเงินนอกระบบ เป็นการระดมเงินจากผู้เล่นมาเป็นกองกลาง แล้วหมุนเวียนให้สมาชิกแต่ละคนนำเงินไปใช้ แต่สมาชิกต้องส่งเงินทุกงวดตามจำนวนที่กำหนด โดยการได้เงินจะเป็นการประมูล หากสมาชิกคนใดให้ดอกเบี้ยที่สูง ก็จะได้รับเงินจำนวนนั้นไป ประกอบกับการเล่นแชร์ กฎหมายไม่ถือว่าเป็นการกู้ยืม ไม่จำเป็นต้องมีหนังสือสัญญาก็สามารถฟ้องร้องกันได้

หากจะถามว่าการเล่นแชร์ เปียแชร์ผิดกฎหมายไหม คำตอบคือ ผิดกฎหมายหากดำเนินการเป็นธุรกิจ เพราะธุรกิจการแชร์นี้เป็นอันตรายต่อประชาชนผู้สุจริตและยังมีผลกระทบต่อการระดมเงินของสถาบันการเงินที่หน่วยราชการดูแลอยู่ จึงได้ออกกฎหมายห้ามธุรกิจประเภทนี้ และมีมาตราลงโทษทางอาญาแก่ผู้ฝ่าฝืนกฎหมาย