การละเล่นพื้นบ้านไก่ชนสู่การพนันไก่ชน

การชนไก่ ถือเป็นการละเล่นพื้นบ้านของสังคมภาคเกษตรกรรมมาตั้งแต่เนิ่นนาน เป็นกิจกรรมหนึ่งที่เป็นวัฒนธรรม จารีตของคนเหล่านี้ หวยออนไลน์ ทั้งนี้เพื่อการพบปะแลกเปลี่ยนสายพันธุ์พื้นบ้านระหว่างกัน และเป็นการฝึกไก่ให้มีความแข็งแรง รู้จักการต่อสู้ มักจะนิยมเล่นหลังฤดูการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร

ในเวลาต่อการมานั้น มีการนำการพนันมาเกี่ยวพันกับการชนไก่ นำการพนันเข้ามาประยุกต์ให้ได้รูปแบบและกฎเกณฑ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยการดึงจิตใต้สำนึกของคนออกมาให้เกิดความหวัง ความตื่นเต้น โดยการได้มาซึ่งการเสี่ยงโชค มีเงินเดิมพันเป็นเป้าหมาย

กฎหมายคุ้มครองการพนันไก่
การพนันไก่ชนในปัจจุบันเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพนันชนไก่และกัดปลา พ.ศ.2552 โดยการอนุญาตให้มีบ่อนไก่ในท้องถิ่นต่างๆได้ โดยคนที่เข้ามาบ่อนไก่ อาจมีหลายวัตถุประสงค์ เช่น ค้าขาย เพื่อความสนุกสนาน แต่ว้าแม้ประเทศไทยจะมีพระราชบัญญัติการพนันคุ้มครอง แต่กฎหมายที่มีอยู่ก็ไม่สามารถยับยั้งการขยายตัวของการพนันไก่ชนได้ โดยเฉพาะการเพิ่มขึ้นอย่างมากของบ่อนการพนัน ทั้งที่ถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย

บ่อนพนันไก่ชนแบบธุรกิจ
การชนไก่เริ่มมีรายได้มาจากการเก็บค่าสถานที่ จากเจ้าบ่อน จากเจ้ามือ จากค่าเช่าเสื่อ จากร้านอาหาร ทั้งนี้เพื่อระดมเงินไปพัฒนาตามวัตถุประสงค์ บางส่วนเพื่อใช้เลี้ยงรองรับข้าราชการที่เข้ามาดูแล เช่น ตำรวจ การพนันชนไก่จึงกลายเป็นรูปแบบบ่อนบ้าน บ่อนป่า เป็นต้น

บ่อนพนันนี้ในยุคนี้มีระบบการจัดการ เช่น การจำหน่ายบัตรเพื่อดูไก่ชน การเปรียบไก่ มีการกำหนดวงเงินเดิมพันระหว่างเจ้าของไก่ทั้ง 2 ฝ่าย มีการเล่นต่อรองจากผู้ชม มีการกำหนดระยะเวลาในการชม เป็นการเริ่มต้นของการชนไก่ที่ชิงการเดิมพันอย่างแท้จริง

นี่คือภาพรวมของการเปลี่ยนการละเล่นพื้นบ้านชนไก่มาเป็นการพนันไก่ชน ที่เพิ่มปริมาณความสุขเป็นความเสี่ยง และมีการเดิมพัน ในปัจจุบันการเลี้ยงไก่จึงสัมพันธ์กับการพนันทั้งสิ้น